Tuesday, October 30, 2012

Aji Dewa Manik


If Aji Dewa Manik is recited during a gathering, you will be liked by the people. And if it is recited on to a single target, then you will be loved by that person.

 

To use this ilmu, do the following:

 

a. Fasting mutih for 7 days and nights starts from Monday.

b. Fasting sunnah Monday and Thursday for 7 days each.

c. Pati geni for 3 nights and follow with ngebleng 2 days and nights.

 

During ngebleng chant the below mantra in your heart:

 

“Salallohu ‘alaihi wassalam,
Sesakat putih dewa manik,
Sabdo Alloh jatiku,
Rasululloh sun aku awake Gusti ali,
Ajiku si dewa manik,
Sukma waktra dhadhaku tengen,

Sira welas asih,
Sira ndeleng sira kedhep,
Sira ndulu badan saliraku,
Osikipun panembahan Kyai Gertabahu,

Sing sinten pratapan guwa Deresan,
Anngenipun maringi nuju dinten jum;ah,
Tumuju marang si ……….. (targets name)
Welas asih marang awakku.”
 

When in a gathering replace “si……..” with Subhana kabeh.

 

No comments:

Post a Comment